Menu
ONLINE 146
TH
EN
มอบรถดับเพลิงนครหลวงเวียงจันทน์โอกาสครบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ลาว และใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรถดับเพลิงบรรทุกเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แก่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์
20/05/2022
กททม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
กททม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
20/05/2022
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
19/05/2022
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
18/05/2022
TEXT