Main Menu
BANGKOK PORTAL


วัดคลองภูมิ

วัดคลองภูมิ สร้างขึ้นสมัยนครเขื่อนขันธ์ ไม่มีหลักฐาน ปรากฏแน่ชัดด้รับการบอกเล่าสืบต่อกันมาจากผู้อาวุโสในท้องถิ่นว่าเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือประมาณพุทธศักราช ๒๓๗๐ มีอายุการสร้างประมาณ ๑๗๐ ปีเป็นวัดชั้นราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ที่ตั้ง โฉนดที่ ๖๓๙๙ เลขที่ดิน ๒๘๒ เลขที่๒๒ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา

- ทิศเหนือ จด ลำคลองสาธารณะ ชื่อคลองภูมิ

- ทิศใต้ จด ที่ดินเอกชน ส่วนใหญ่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าในปัจจุบัน

- ทิศตะวันออก จด แม่น้ำเจ้าพระยา

- ทิศตะวันตก จด ที่ดินเอกชน ริมถนนพระราม ๓ ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ ๒๕๑๑ได้แบ่งแยกที่ให้ทางกรุงเทพมหานคร ใช้สร้างโรงเรียนประถมศึกษาชื่อ โรงเรียนวัดคลองภูมิ มี ๓ อาคาร ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัด
 

สิ่งปลูกสร้างของวัดคลองภูมิ ในปัจจุบัน มีดังนี้

- อุโบสถ (สร้างใหม่ ปี ๒๕๔๔) / วิหารคตข้างอุโบสถ สร้างปี ๒๕๓๖

- ศาลาการเปรียญ (สร้างใหม่ ปี ๒๕๓๗)

- กุฏิพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ หลัง

- หอสวดมนต์ พร้อมหอฉันภัตตาหาร

- หอพระไตร

- หอประชุม โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงครัว

- หอระฆัง

- หอกลอง

- ศาลาที่มีผู้สร้างถวายวัด เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประกอบพิธีต่างๆ ๕ หลัง

- ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๓ หลัง

- ศาลาปฏิบัติธรรม สร้างใหม่แทนหลังเดิม (สร้างใหม่ ปี ๒๕๔๔)

- ศาลาท่าน้ำ จำนวน ๔ หลัง

- ซุ้มประตูทางเข้าวัด ริมถนนพระราม ๓

- หอแท้งค์น้ำประปา และห้องปั๊ม

- ถังน้ำบาดาล และปั๊มสูบ (ปัจจุบันยกเลิกการใช้ไปแล้ว)

- ห้องสูบน้ำ ระบบระบายน้ำทิ้ง (สร้างใหม่)

- คลังพัสดุ ภาชนะ ถ้วย ชาม จาน หม้อ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

- คลังพัสดุ เก็บเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ฌาปนสถาน และ สุสาน


 

มีเจ้าอาวาสดำรงตำแหน่งมาแล้ว ถึงปัจจุบัน ดังนี้

๑ พระอาจารย์ นุต

๒ พระอุปัชฌาย์ แคลน

๓ พระอาจารย์ แจ้ง

๔ พระอาจารย์ เข้ม

๕ พระอาจารย์ หยด

๖ พระอาจารย์ ดัด

๗ พระอธิการ ถวิล ธมฺมธโร พรหมประเสริฐ พ.ศ.๒๔๙๐ ถึง พ.ศ.๒๕๒๓

๘ พระอธิการ ถวัล สุวณฺโณ ทองศรี พ.ศ.๒๕๒๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๗

๙ พระอธิการ สมโภช จิรวํโส แสงคลัง พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง ปัจจุบัน

มีเทศกาลงานบุญ และประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ

- การทำบุญใส่บาตรที่วัด ในวันพระปรกติ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

- การทำบุญในเทศกาลวันสำคัญ คือ ขึ้นปีใหม่ ตรุษ สงกรานต์ สารท

- การทำบุญให้กับ อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองภูมิ ที่มรณภาพ ในวันที่ ๒ ก.พ.ทุกปี

- อุบาสก อุบาสิกา อยู่วัดฟังเทศน์ รักษาศีล ในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา

- การทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน และต้นไม้ ในวันเข้าพรรษา

- การทำบุญตักบาตรพระแถว ในวันออกพรรษา

- การเวียนเทียนรอบอุโบสถ ในวันมาฆะบูชา วันวิสาขะบูชา และวันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลทัวไป

ชื่อ : วัดคลองภูมิ

ที่อยู่ : 22 พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120

เบอร์โทร 022952336

ที่มา : https://sites.google.com/site/allthaitemple/wad-khlxngphumi