สำนักงานเขตดินแดง

 โรงเรียนวิชากร
 โรงเรียนวิชูทิศ
 โรงเรียนสามเสนนอก