สำนักงานเขตดอนเมือง

 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา
 โรงเรียนประชาอุทิศ
 โรงเรียนเปรมประชา
 โรงเรียนพหลโยธิน
 โรงเรียนวัดดอนเมือง
 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม