สำนักงานเขตจตุจักร

 โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
 โรงเรียนประชานิเวศน์
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
 โรงเรียนวัดเทวสุนทร
 โรงเรียนวัดเสมียนนารี
 โรงเรียนเสนานิคม
 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์