สำนักงานเขตหนองจอก

 โรงเรียนคลองสอง
 โรงเรียนคารีอุปถัมภ์
 โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์
 โรงเรียนบ้านเจียรดับ
 โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
 โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง
 โรงเรียนลำเจดีย์
 โรงเรียนลำบุหรี่พวง
 โรงเรียนลำผักชี
 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
 โรงเรียนวัดพระยาปลา
 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง
 โรงเรียนวัดสามง่าม
 โรงเรียนวัดสีชมพู
 โรงเรียนวัดแสนเกษม
 โรงเรียนวัดหนองจอก
 โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
 โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์
 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
 โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์
 โรงเรียนสามแยกท่าไข่
 โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า
 โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ
 โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด
 โรงเรียนสุเหร่านาตับ
 โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ
 โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
 โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง
 โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ
 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
 โรงเรียนสุเหร่าใหม่
 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
 โรงเรียนหลวงแพ่ง
 โรงเรียนอิสลามลำไทร