สำนักงานเขตหนองแขม

 โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
 โรงเรียนประชาบำรุง
 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
 โรงเรียนวัดหนองแขม
 โรงเรียนวัดอุดมรังสี