สำนักงานเขตสายไหม

 โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
 โรงเรียนประชานุกูล
 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
 โรงเรียนวัดหนองใหญ่
 โรงเรียนสายไหม
 โรงเรียนออเงิน