สำนักงานเขตสาทร

 โรงเรียนวัดดอน
 โรงเรียนวัดยานนาวา