สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

 โรงเรียนวัดจักรวรรดิ์
 โรงเรียนวัดปทุมคงคา
 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์