สำนักงานเขตสะพานสูง

 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์
 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
 โรงเรียนสุเหร่าซีรอ
 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน
 โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว