สำนักงานเขตสวนหลวง

 โรงเรียนคลองกลันตัน
 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
 โรงเรียนวัดใต้
 โรงเรียนวัดทองใน
 โรงเรียนวัดปากบ่อ
 โรงเรียนสุเหร่าใหม่
 โรงเรียนหัวหมาก
 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์