สำนักงานเขตวัฒนา

 โรงเรียนแจ่มจันทร์
 โรงเรียนวัดธาตุทอง
 โรงเรียนวัดภาษี
 โรงเรียนวิจิตรวิทยา
 โรงเรียนสวัสดีวิทยา
 โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ
 โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน