สำนักงานเขตวังทองหลาง

 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก
 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว
 โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
 โรงเรียนวัดลาดพร้าว