สำนักงานเขตลาดพร้าว

 โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
 โรงเรียนเทพวิทยา
 โรงเรียนเพชรถนอม
 โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
 โรงเรียนวัดลาดพร้าว