สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
 โรงเรียนวัดแจงร้อน
 โรงเรียนวัดบางปะกอก
 โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส
 โรงเรียนวัดสน
 โรงเรียนวัดสารอด