สำนักงานเขตราชเทวี

 โรงเรียนกิ่งเพชร
 โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
 โรงเรียนวัดพระยายัง