สำนักงานเขตมีนบุรี

 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น>
 โรงเรียนคลองสาม
 โรงเรียนบ้านเกาะ
 โรงเรียนบึงขวาง
 โรงเรียนมีนบุรี
 โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์
 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
 โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ
 โรงเรียนวัดแสนสุข
 โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก
 โรงเรียนศาลาคู้
 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
 โรงเรียนสุเหร่าบางชัน