สำนักงานเขตภาษีเจริญ

 โรงเรียนบางจาก>
 โรงเรียนวัดกำแพง
 โรงเรียนวัดโคนอน
 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
 โรงเรียนวัดตะล่อม
 โรงเรียนวัดโตนด
 โรงเรียนวัดทองศาลางาม
 โรงเรียนวัดนิมมานรดี
 โรงเรียนวัดประดู่บางจาก
 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
 โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว