สำนักงานเขตพระโขนง

 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 โรงเรียนบางจาก
 โรงเรียนพูนสิน
 โรงเรียนวัดธรรมมงคล
 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม