สำนักงานเขตคลองสามวา

 โรงเรียนกลางคลองสอง
 โรงเรียนบางชัน
 โรงเรียนบ้านแบนชะโด
 โรงเรียนบ้านหนองระแหง
 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
 โรงเรียนวัดคู้บอน
 โรงเรียนวัดบัวแก้ว
 โรงเรียนวัดแป้นทอง
 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
 โรงเรียนวัดลำกะดาน
 โรงเรียนวัดศรีสุก
 โรงเรียนวัดสุขใจ
 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
 โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร
 โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่
 โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง
 โรงเรียนสุเหร่าสามวา
 โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ