สำนักงานเขตประเวศ

 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
 โรงเรียนคลองปักหลัก
 โรงเรียนคลองมะขามเทศ
 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
 โรงเรียนงามมานะ
 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
 โรงเรียนวัดตะกล่ำ
 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ
 โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
 โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
 โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า
 โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
 โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย
 โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์