สำนักงานเขตบึงกุ่ม

 โรงเรียนคลองกุ่ม
 โรงเรียนคลองลำเจียก
 โรงเรียนประภาสวิทยา
 โรงเรียนพิชัยพัฒนา
 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
โรงเรียนวัดนวลจันทร์
 โรงเรียนวัดบางเตย
โรงเรียนวัดพิชัย