สำนักงานเขตบางรัก

 โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า
 โรงเรียนวัดม่วงแค
 โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
 โรงเรียนวัดสวนพลู
 โรงเรียนวัดหัวลำโพง