สำนักงานเขตบางพลัด

 โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
 โรงเรียนวัดคฤหบดี
 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
 โรงเรียนวัดเทพากร
 โรงเรียนวัดบางพลัด
โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
 โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
โรงเรียนวัดรวก
โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม