สำนักงานเขตบางบอน

 โรงเรียนคงโครัดอุทิศ
 โรงเรียนบ้านนายผล
 โรงเรียนบ้านนายสี
 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
 โรงเรียนวัดนินสุขาราม
โรงเรียนวัดบางบอน
โรงเรียนสถานีพรมแดน