สำนักงานเขตบางซื่อ

 โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
 โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม
 โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
โรงเรียนวัดสร้อยทอง
 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง