สำนักงานเขตบางคอแหลม

 โรงเรียนวัดจันทร์นอก
 โรงเรียนวัดจันทร์ใน
 โรงเรียนวัดไทร
 โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
โรงเรียนวัดราชสิงขร
 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว