สำนักงานเขตบางขุนเทียน

 โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์
 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
 โรงเรียนราชมนตรี
 โรงเรียนวัดกก
 โรงเรียนวัดกำแพง
 โรงเรียนวัดท่าข้าม
 โรงเรียนวัดบัวผัน
 โรงเรียนวัดบางกระดี่
 โรงเรียนวัดประชาบำรุง
 โรงเรียนวัดเลา
 โรงเรียนวัดสะแกงาม
 โรงเรียนวัดแสมดำ
 โรงเรียนวัดหัวกระบือ
 โรงเรียนศาลเจ้า
 โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์