สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

 โรงเรียนวัดดีดวด
 โรงเรียนวัดท่าพระ
 โรงเรียนวัดนาคกลาง
 โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
 โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์