สำนักงานเขตทุ่งครุ

 โรงเรียนคลองรางจาก
 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์
 โรงเรียนนาหลวง
 โรงเรียนบางมด
 โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ
 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
 โรงเรียนวัดทุ่งครุ
 โรงเรียนสามัคคีบำรุง