สำนักงานเขตตลิ่งชัน

 โรงเรียนฉิมพลี
โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
 โรงเรียนวัดกระโจมทอง
 โรงเรียนวัดเกาะ
 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
 โรงเรียนวัดทอง
 โรงเรียนวัดประสาท
 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
 โรงเรียนวัดพิกุล
 โรงเรียนวัดโพธิ์
 โรงเรียนวัดมะกอก
 โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
 โรงเรียนวัดอินทราวาส