สำนักงานเขตคลองเตย

 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 โรงเรียนวัดคลองเตย
 โรงเรียนวัดสะพาน
 โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ