Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

Book Delivery

Book Delivery
โครงการ Book Delivery บริการหนังสือด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร บริการค้นหาหนังสือบนมือถือ SmartPhone โดยสามารถค้นหาจากชื่อหนังสือ หมวดหมู่ e-book รายงานการศึกษา หรือจะเป็นการติดต่อสอบถามกับห้องสมุด ก็กระทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว