Main Menu
BANGKOK PORTAL

ค้นหา

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ (หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map:TRM)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง