Main Menu
BANGKOK PORTAL


หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานภายนอก

ศูนย์คุณธรรม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำหรับผู้บริหารยุคใหม่”

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำหรับผู้บริหารยุคใหม่” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1
โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 065 865 4559 (คุณกตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล)