Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

(สำนักงานเขตทุ่งครุ) ประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่อง เปลี่ยนสถานที่การอบรมผู้สัมผัสอาหาร
​ ​ 

(สำนักงานเขตทุ่งครุ)
ประกาศสำนักงานเขตทุ่งครุ เรื่อง เปลี่ยนสถานที่การอบรมผู้สัมผัสอาหาร
 


เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่ตามกำหนดการเดิมที่ได้แจ้งไว้
ไม่สามารถรองรับจำนวนคนที่สมัครเข้ามาได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่ในการจัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร
จากเดิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ
โทร. 02 464 4393 หรือ 09 5720 7873