Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตทุ่งครุ

 
​ ​(ปรับปรุงเมื่อ 05 สิงหาคม 2563) 
 


นายธนาชิต ชูติกาญจน์
ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ
--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2562


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5551


นายพงค์ศักดิ์  พูลยรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ 
--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2561

 


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5551


นางสาวผาสุข ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ
--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2563


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5551


นางสาวชัชชลัยย์ หยุนแดง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2561

 


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5555, 5558 หรือ 0 2464 4385


​นางสาวอนัญญา เกียรติพงศ์พินิจ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 

--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2561


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5561
หรือ 0 2464 4386


นายไพรัช บุตรจันทร์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
18 มิุนายน 2562

 


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5566
หรือ 0 2464 4388

 


นางสาวยมนา จรรยา
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
05 มีนาคม 2561

 


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5570
หรือ 0 2464 4393

 


นางณัฎฐพัชร  ปรียาการย์
หัวหน้าฝ่ายรายได้

--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2561


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5573
หรือ 0 2464 4390

 


นางประเพ็ญ ดิษฐสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ

--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2560

 


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5575
หรือ 0 2464 4392

 


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

--------------------------------------
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2563


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5580
หรือ 0 2464 4395

 


นางนภาพร เพ็ชรมีศรี
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2561


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5583
หรือ 0 2464 4389

 


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

--------------------------------------
ลาออกจากราชการเมื่อวันที่
01 พฤษภาคม 2563

 


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5586
หรือ 0 2464 4394

 


นายอนุชิต สาสะกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม

--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2563

 


โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5587
หรือ 0 2464 4391

 


พันโทอัฐนัย แสงขำ
สัสดีเขตทุ่งครุ
--------------------------------------
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2561


​โทร. 0 2464 1688 ต่อ 5590
หรือ 0 2464 4041

 
ผู้ชม 13,703 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น