Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสำนักงานเขตทุ่งครุ
เลขที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 86 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2464-4380
โทรสาร 0-2464-4385
E-Mail : thungkhru_district@hotmail.com
รถประจำทางที่ผ่าน : รถเมย์ สาย 21 และ 88 รถสองแถวและรถสี่ล้อเล็ก สาย 99


หมายเลขโทรศัพท์ 
 
สำนักงานเขตทุ่งครุ
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0-2464-4380 ต่อ5551
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0-2464-4384
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ 0-2464-4383
ฝ่ายปกครอง 0-2464-4385
ฝ่ายทะเบียน 0-2464-4386
ฝ่ายโยธา 0-2464-4388
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2464-4393
ฝ่ายรายได้ 0-2464-4390
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2464-4392
ฝ่ายการศึกษา 0-2464-4395
ฝ่ายการคลัง 0-2464-4389
ฝ่ายเทศกิจ 0-2464-4394
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2464-4391
หน่วยสัสดีเขตทุ่งครุ 0-2464-4380-1 ต่อ 5590


ติดต่อสอบถาม แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ thungkhru_district@hotmail.com