/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต


########################################################

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

ไตรมาส 1-2

ไตรมาส 3-4

 


########################################################