/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562