/     
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561