/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี


########################################################

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   รายงานผลการปฏิบัติราชการ

 

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3

 

ไตรมาส 4


########################################################

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4


########################################################

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4


########################################################

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561########################################################

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560