เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนฯ ปีงบประมาณ 2564

แผนฯ ปีงบประมาณ 2563

แผนฯ ปีงบประมาณ 2562

แผนฯ ปีงบประมาณ 2561

แผนฯ ปีงบประมาณ 2560

แผนฯ ปีงบประมาณ 2559

แผนฯ ปีงบประมาณ 2558