/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลถึงธันวาคม 2562)

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
หน้า 1 ของ 61