เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ เขตธนบุรี

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561