เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
                    เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก