เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (Up 16/10/2562)