Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประชาสัมพันธ์

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2562 ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (Up 4/9/2562)
  


แผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2562
 


 
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาทำความสะอาดประจำเดือนกันยายน 2562 
แผนการล้างทางเท้า ผิวการจราจร ช่องตะแกรงรับน้ำฝน จุดผ่อนผัน สะพานลอยคนเดินข้าม จุดพักขยะ ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2562