เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เขตธนบุรี ตรวจเยี่ยมชุมชนโกบบ๊อพัฒนา ตามนโยบาย "Now Moving Forward ทำจริงเห็นผลจริง" ของ ผว.กทม (Up 6/11/2561)
                    นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19  เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงตลาดพลู และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนโกวบ๊อพัฒนา แขวงดาวคะนอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ในกิจกรรม สำนักงานเขตธนบุรี ตรวจเยี่ยมชุมชน” ตามนโยบาย “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร